XANH RÊU MẶT NGƯỜI

XANH RÊU MẶT NGƯỜI

Xuống núi lên non
Bon bon vó ngựa
Gối mỏi chân chồn
Còn dăm ba bữa

Đồng khô cỏ úa
Cõi người mang mang
Đường xa nắng lửa
Về đâu ngày tàn

Đập vỡ cung đàn
Thanh âm quặn thắt
Một tiếng cười khan
Một buồn héo hắt

Mặt trời đã tắt
Mặt người xanh rêu
Trăng đêm vằng vặc
Thẩn thờ quạ kêu.
               (16.6.09)

Kerryn

It was dark when I w

It was dark when I woke. This is a ray of suhiesnn.

nguyenvannhan

Mặt trời đã tắt
Mặt người xanh rêu
Trăng đêm vằng vặc
Thẩn thờ quạ kêu.
(Nghe thoảng mùi liêu trai lắm anh ạ)
Có cô yếm thắm
Lặng lẻ qua đèo
Nhờ hai chữ liêu trai của bạn mà thêm được mấy câu. Chúc vui.

nguyenvannhan

Cám ơn anh LVB ghé chơi. Hy vọng có dịp ngồi cafe với anh lâu hơn tán gẫu chuyện đời.

nguyenvannhan

mặt trời đã tắt
trăng lặn sau đồi
đường xa vó mỏi
..
ướt nhàu thơ tôi!

Tắt mặt trời mà trăng lặn mất tiêu thấy đường đâu cho ngựa chạy.

banglang

Gửi anh Nguyễn Văn Nhân

Bài thơ buồn nhịp nhanh như vó ngựa phi giòn qua đêm:
Mặt trời đã tắt
Mặt người xanh rêu
Trăng đêm vằng vặc
Thẩn thờ quạ kêu.

Nghe thoảng mùi liêu trai lắm anh ạ.
Chúc anh vui.

LVB

anh Nhân mến

Một bài thơ "lạ" với phong cách Ngựa cũng buồn nhưng đầy tâm trạng. Có cái gì đó thúc vào lòng khi đọc bài thơ này của anh.
Chúc anh vui.

rêu

Mặt trời đã tắt
Mặt người xanh rêu
Trăng đêm vằng vặc
Thẩn thờ quạ kêu.

+++
bài hay Ngựa Cũng Biết Buồn ơi! ngày vui nhé

mặt trời đã tắt
trăng lặn sau đồi
đường xa vó mỏi
..
ướt nhàu thơ tôi!