NGƯỜI DƯNG NƯỚC LÃ

NGƯỜI DƯNG NƯỚC LÃ

Người dưng nước lã thôi mà
Mắc chi quắn quíu mưa xa gió gần

Ngoài đêm lá đổ lần sần
Chăn đơn chiếu lạnh tần ngần sương khuya

Cõi lòng nhạt thếch men bia
Con tim cà chớn trật chìa tùm lum

Thôi mà nước lã người dưng
Ngó coi đời vẫn tưng bừng phố đông

Ngồi lì riết cũng ê mông
Về chưa? Trăng đã nạ dòng. Về thôi.

                                 (10.5.2011)

nguyenvannhan

Ừ thì người dưng
mắc chi quắn quíu
ừ thì tưng tưng
trời đày ráng chiụ
mắc chi ngập ngừng

nguyenvannhan

người dưng giữa chốn phố đông
con tim xao xuyến đem lòng nhớ thương
nhớ thương sầu cảm đơn phương
ngắm nhìn trăng nước vấn vương tơ lòng.
.......
người dưng giữa chốn phố đông
mắc chi ngồi đợi ê mông thôi về.

Viết bởi ngocchien
Ngồi uống bia chớ có đợi ai đâu.

ngocchien

Anh khen thật không"nó" vui lắm đó vì tòan bị chê viết không vần điệu. Chắc nhờ dựa ý thơ của anh và có tâm trạng gần giống trong thơ.
ra về lòng mãi tái tê
cớ sao nước lã gây mê hồng trần.
Rất cám ơn anh!!!

người dưng

Ừ thì người dưng thôi mắc chi quắn quíu.
Thơ ngày càng hay ác nhen.

ngocchien

người dưng giữa chốn phố đông
con tim xao xuyến đem lòng nhớ thương
nhớ thương sầu cảm đơn phương
ngắm nhìn trăng nước vấn vương tơ lòng.
.......
người dưng giữa chốn phố đông
mắc chi ngồi đợi ê mông thôi về.
Anh làm thơ cho ai mà sao giống tâm sự của "nó" quá vậy?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9618','018lnf706ef832ptjaekhpm486','0','Guest','0','54.162.239.233','2018-09-23 02:52:15','/a297319/nguoi-dung-nuoc-la.html')