ĐỂ MAI RỒI BUỒN

ĐỂ MAI RỒI BUỒN

Đa mang gánh nặng làm gì
Đêm đang phố chợ li bì cuộc vui

Rượu nồng cứ rót cho tui
Đi ngang mỏi cẳng thì ngồi đây chơi

Cụng ly uống cạn men đời
Giận chi nói đại hả hơi rồi về

Gánh tình ngó bộ nhiêu khê
Cây xiêu bóng lá bộn bề trần ai

Gánh lòng mỏi đớ hai vai
Mưa khuya quán lạnh để mai rồi buồn.

                                 (9.5.2011)


 

Banjo

Enenihtlngig the wor

Enenihtlngig the world, one helpful article at a time.

nguyenvannhan

May quá viết mà có người đọc nhẹ lòng là tạo phước rồi.

ngocchien

thơ của anh dành cho sầu tình sầu đời... hay sao?
có chút gì đó như trêu chọc mỉa mai lẫn an ủi nhưng mà đọc thơ anh "nó" thấy hơi nhẹ lòng. cám ơn người gầy lại đầy thơ.

nguyenvannhan

"gánh lòng mỏi đớ hai vai"
đêm khuya cô quạnh sớm mai càng buồn.

trách chi chớp bể mưa nguồn
lai rai lá rụng bên đừong chiều rơi

nguyenvannhan

Nguyễn Hiến Lê biểu quẳng gánh mà quẳng không đựoc anh Cát Biển ạ.

ngocchien

trần ai lắm chuyện buồn cười
biết vai gáng nặng nhưng rời thì không
để rồi
"gánh lòng mỏi đớ hai vai"
đêm khuya cô quạnh sớm mai càng buồn.

catbien

Chếnh choáng

Mang theo gánh nặng làm gì
Đêm đang phố chợ li bì cuộc vui
...
Liệu có quẳng gánh lo đi được để vui sống không và đêm phố chợ như níu bước ai cùng câu thơ chếnh choáng vậy mà...