BẬU ƠI CÓ RẢNH

BẬU ƠI CÓ RẢNH

Đêm qua đi dạy về buồn
Ghé ra quán cóc lề đường uống bia

Men đời bặm trợn râu ria
Men tình lượng sượng đầm đìa phố đông

Men lòng có cũng như không
Lia thia quên chậu vợ chồng quên hơi

Men bia cứ uống đã đời
Men gan mặc kệ mai rồi hẵng hay

Uống hoài sao chẳng được say
Bậu ơi có rảnh nhớ lay tui giùm

Cớ chi mà cứ lùm xùm
Trần gian mặt đỏ quá chừng là vui.

                            (7.5.2011)

Cammie

Hey, that's a clever

Hey, that's a clever way of thnkiing about it.

ngocchien

Anh đùa hay quá

nguyenvannhan

3 ve là cao thủ võ lâm rôì.
Uống ráng 1 ve nữa mệt đờ là sầu gì nỗi nưã.

ngocchien

NC uống được 3 ve đó nhưng không vơi sầu ve nào.
thơ của Anh sao mà đúng tâm trạng quá.

nguyenvannhan

"men bia sưởi ấm men lòng
sớm mai thức dậy quặn lòng xót đau"
Không biết uống bia mà sao rành quá vậy.

ngocchien

men lòng có cũng như không
lia thia quên chậu vợ chồng quên hơi
..........................
men bia sưởi ấm men lòng
sớm mai thức dậy quặn lòng xót đau
NC mà được uống bia quên buồn như Anh thì đỡ biết mấy.