ĐỪNG CHONG ĐÈN KHUYA

ĐỪNG CHONG ĐÈN KHUYA

Anh ngồi bên ni ngó về bên nớ
Trời lạnh dễ sợ làm anh thêm buồn

Nhớ bữa xưa rồi ngày em mắc cở
Nhắm tít con mắt nóng bừng môi hôn

Cuộc đời mới đó đã mấy mươi năm
Anh đi tìm chi đi hoài chẳng tới

Trái tim ngày xưa bồi hồi bổi hổi
Mòn hết rồi em những vết chân người

Cái thân cũ rích tứ chi rã rời
Vác hoài vác hoài mỗi ngày mỗi nặng

Trằn trọc đêm mơ bóng chiều Đà nẵng
Bóng em tựa cửa nhớ gì xa xăm

Bóng ai sương khói xóa hoài không xong
Tội anh làm sao yên lòng nằm nghỉ

Ngoài trời lại mưa tiếng mưa thầm thĩ
Ru những lứa đôi lạc mất đường về

Ngủ đi mà em đừng chong đèn khuya.
                                        (7.1.2010)

Fats

That addsesres sever

That addsesres several of my concerns actually.

nguyenvannhan

Có người xưa nào đâu mà nhớ Thảo.

thao

chào anh ngựa

"Ngoài trời lại mưa tiếng mưa thầm thĩ
Ru những lứa đôi lạc mất đường về "

Anh Ngựa lại nhớ người xưa rồi ?
San sẻ cùng anh