BẤT HOẶC

BẤT HOẶC

Nhâm nhi từng giọt mưa đời
Ai đi mất đất quên trời đìu hiu

Cõi lòng mái lạnh tường xiêu
Đêm vui còn được bao nhiêu mà buồn

Nhâm nhi miếng nắng bên cồn
Quên quên nhớ nhớ hoảng hồn vượn kêu

Ta bà hạt bụi lêu bêu
Tưởng đà bất hoặc vẫn khều trần ai.
                                    (4.5.2010)

Bryson

Such a deep aneswr!

Such a deep aneswr! GD&RVVF

nguyenvannhan

"nghe như có miếng đắng cay
chiêm bao một giấc phủi tay mà về.
đại ca trời rộng tư bề
dẫu tri thiên mệnh cũng hề chi đâu!"
mệnh người chưa thuộc nửa câu
mệnh trời rối rắm biết đâu mà lần

nguyenvannhan

"Cơn chi bất hoặc rứa anh
"trần ai" nhấm rượu ngon lành như ai
trút buồn vô chén lai rai
tỉnh ra thấy hết ngày dài phẻ re..."
ai kêu ngọt xớt ri hè
sớt buồn thi hữu đỏ kè trần gian

tiểu muội

Ta bà hạt bụi lêu bêu
Tưởng đà bất hoặc vẫn khều trần ai.

nghe như có miếng đắng cay
chiêm bao một giấc phủi tay mà về.
đại ca trời rộng tư bề
dẫu tri thiên mệnh cũng hề chi đâu!

dã tràng

Kính anh Nhân!

Cơn chi bất hoặc rứa anh
"trần ai" nhấm rượu ngon lành như ai
trút buồn vô chén lai rai
tỉnh ra thấy hết ngày dài phẻ re...

Ghé qua thăm huynh và quậy chút xíu. Tối nay huynh ghé quán Ozo chơi nhé.

truongdtuan

anh Nhân:
ngó sơ một hai ly cũng biết là tụi mình đều ham vui. "tuồng" ở đây chỉ là theo vần thôi mà

nguyenvannhan

"tưởng rằng ngựa ấy cũng buồn
một hai ly cũng ra tuồng ham vui
một ly khai vị chút buồn
hai ly nuốt trộng mấy đường ma trơi
buồn vui mấy cuộc khơi khơi
tỉnh ra thèm lại cuộc chơi nảo nề
liêu xiêu tàn cuộc đi về
thấp cao chân vẫn bộn bề mấy câu"
Ngồi một buổi mà anh TĐT đã đọc thấu tim đen. Bái phục bái phục. Ham vui thiệt chớ không phải ra tuồng đâu anh.

truongdtuan

Cõi lòng mái lạnh tường xiêu
Đêm vui còn được bao nhiêu mà buồn
---
tội chi mà buồn hè...
---
tưởng rằng ngựa ấy cũng buồn
một hai ly cũng ra tuồng ham vui
một ly khai vị chút buồn
hai ly nuốt trộng mấy đường ma trơi
buồn vui mấy cuộc khơi khơi
tỉnh ra thèm lại cuộc chơi nảo nề
liêu xiêu tàn cuộc đi về
thấp cao chân vẫn bộn bề mấy câu

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9618','5t8scijrgdq0pr6u6gn35rp7o5','0','Guest','0','54.162.239.233','2018-09-23 02:52:27','/a229236/bat-hoac.html')