ĐAU LỜI DẾ GIUN

ĐAU LỜI DẾ GIUN

Tình mình như mưa bóng mây
Cõi nào còn đợi kiếp nầy buồn chi

Ngỡ đâu là nắng đang thì
Mà đêm rúc rích cười khì bên hiên

Nắng mưa ờ chuyện đương nhiên
Thà làm hạt bụi cuồng điên cuộc đời

Nửa khuya tiếng ếch kêu trời
Ta kêu chi nữa đau lời dế giun.
                          (22.10.09)

Melvina

Kick the tires and l

Kick the tires and light the fires, problem ofcilialfy solved!

Nelly

her tummy would prbo

her tummy would prbolbay handle it okay, but your milk would dry up. if you only pump once or twice a day you would only be able to do it for a little while before your body didnt produce any milk

suadx

Nửa khuya tiếng ếch kêu trời!
Ta kêu chi nữa đau lời dế giun.
Tức lòng ngồi dậy...vén mùng!
Rồi lại bỏ xuống im...ôm sự đời!
ghé chơi ..nói chơi
đừng giận hé
suadx

Đá Trắng


Ai có mần chi mô mừ chết? bất quá Đá đưa cái lưg cho hột bụi rớt xuống nghỉ chút rùi bay mô thời bay...

nguyenvannhan

Chào Đá
Hạt bụi mà được đá chia sẻ thì chắc chết.

nguyenvannhan

Chào Vũ Thanh Hoa
Cũng muốn cười ha ha lắm. Thử mấy lần rồi mà nghe như mếu nên thôi.

nguyenvannhan

Thà làm hạt bụi cuồng điên cuộc đời
========
HBL khoái câu này anh ạ...
Bộ HBL định làm cuồng điên hạt bụi thiệt sao? Ai can du.

nguyenvannhan

"hạt bụi em quay cuồng mãi rồi cũng thấy ...chóng mặt có lúc muốn chui xuống đất hát rỉ rả cùng lũ giun lũ dế"
Hạt bụi nhỏ nhoi
Quay hoài chóng mặt
Thì nghỉ chút coi
Chiều tà nắng tắt
Hạt bụi loi choi
Chòi lên mặt đất
Quay hoài quay hoài
Giờ ngồi ngủ gật

nguyenvannhan

Chào anh Vĩnh Phúc
Nửa đêm Bác Tú gọi đò
Ta ngủ khò khò sao gọi tên ai.
Chúc anh ngày vui.

Đá Trắng

Răng mấy bữa ni nghe hơi than thở quá vậy thầy? Té ra cái nhánh tình xanh buồn bã trót trổ hăm sáu năm dư nó day dứt dữ ác?
Chia sẻ nghe.